Adatvédelmi nyilatkozat

Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt. Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt. által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Az Adatkezelési tájékoztató a www.lelekepito.hu és a www.facebook.com/lelekepito weboldalak felhasználói által – nem kizárva más internetes felületek használatát sem -, továbbá a papír alapú regisztráció során a kellő tájékoztatást követő, önkéntes hozzájárulással megadott adatok kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelés alapelvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

 1. Általános rendelkezések

1.1 Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Léleképítő Szellemi Önfejlesztő Bt.

Adószám: 25688281-1-15

Cégjegyzékszám: 15-06-085542

Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 9.

Email cím: tanitas@lelekepito.hu

Bankszámla: 10700048-66219398-51100005

Bank: Cib Bank

Címe: CIB Bank Zrt. Nyíregyházi Fiók 4400 Nyíregyháza Hősök tere 7.

 

 • Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása; valamint a 2018. május 25-től alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárólvalamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR) alapján szintén az érintett hozzájárulása.

 • Adatkezeléssel érintettekköre:

Mindazok, akik az Adatkezelő elektronikus- vagy papír alapú regisztrációs felületein regisztrálnak, valamint a tanfolyamokra, ingyenes előadásokra, programokra, fizikai közérzet javító szolgáltatásra jelentkeznek, továbbiakban érintett.

 • Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az Érintett (az eseményre jelentkező, valamint az Adatkezelő különböző felületein regisztráló személy) a jelentkezési lap vagy regisztrációs felület kitöltését, valamint az adatkezelésről történő kellő tájékoztatást követően, annak elfogadása után) a regisztráció átadásával/elküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezeléshez hozzájárulás az adatkezelés folyamán bármikor korlátozás nélkül visszavonható. Ez esetben az Érintett lemond a szolgáltatásokról illetve további rendezvényekről történő tájékoztatás ilyen módjáról.

 • Az adatkezelés célja:
 • visszaigazoló e-mail küldése az egyes programokra, kezelésekre való jelentkezésről,
 • díjbekérő e-mail küldése a tanfolyamokra,
 • tájékoztató elküldése emailben,
 • kapcsolatfelvétel,
 • tanfolyami díjak számlájának küldése email-ban, postán.
 • telefonon történő tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról.

A tanfolyamok szervezésével kapcsolatos szolgáltatások, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a jelentkezők és résztvevők tájékoztatása az aktuális tanfolyamokról, rendezvényekről.

Hozzájárulás esetén az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozóan további rendezvényekről, eseményekről és hírekről értesítés és hírlevél küldése.

A tanfolyamokon, rendezvényeken fénykép és filmfelvétel készítése, amelyen a résztvevők is felismerhetőek lehetnek. A felvétel készítés célja az Adatkezelő oktatási tevékenységében további felhasználás, valamint a rendezvények későbbi prezentációja.

Az adatkezelés módja: manuális, valamint manuális számítógépes bevitel, nyilvántartás vezetése az egyes tanfolyamok, rendezvények résztvevőinek e-mail címeiről, telefonszámáról és e-mail címek elektronikus levelező rendszerben kezelése, továbbá fénykép és filmfelvétel készítése.

 1. A kezelz személyes adatok
 • Vezeték-és kereszt név, célja a felhasználó egyértelmű azonosítása
 • Email cím: a felhasználó részére a megfelelő tájékoztató anyag, számla, visszaigazolás, információs anyag elküldése
 • Telefonszám: adategyeztetés, információnyújtás a szolgáltatásokkal kapcsolatban
 • Számla kiállításához szükséges adatok:
 1. Számlázási név
 2. Számlázási cím
 3. Adószám

Technikai adatok

Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. – Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében.

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 1. Az adatok kezelésében közreműködő Adatkezelők

ActiveCampaign, LLC

1 North Dearborn Street, Suite 500

Chicago, IL 60602

 

NetMasters Europe Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-025522

Adószám: 24812087-2-09

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.

 

Sibb Design Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-026860

Adószám: 25173749-1-09

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Kösialja utca 16.

 

KBOSS.hu Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adatfeldolgozó az adatokon a rögzítést és tárolást kivéve semmilyen műveletet nem végez, és azt harmadik félnek nem továbbítja.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a rögzített adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatkezelés visszavonásával az Adatkezelő a következő adatokat törli.

 • Vezeték-és keresztnév, célja a felhasználó egyértelmű azonosítása
 • Email cím: a felhasználó részére a megfeleselő tájékoztató anyag, számla, visszaigazolás, információs anyag elküldése
 • Telefonszám: adategyeztetés, információnyújtás a szolgáltatásokkal kapcsolatban

Az Adatok törlése után az adatkezelő nem tud kapcsolatba lépni az érintettel.

Az adatok törlését levélben a 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 9. címen, email-ben a tanitas@lelekepito.hu címen, illetve a hírlevelekben található leiratkozás linken kérheti érintett.

Az érintett számlázási adatait az Adatkezelő a mindenkori számviteli törvényben meghatározott ideig megőrzi jogszabályi kötelezettsége miatt.

 1. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • email cím

A hírlevél feliratkozás minden olyan személyt érint, aki regisztrációs űrlapot tölt ki a www.lelekepito.hu weboldalon, vagy papír alapon regisztrál az Adatkezelő által szervezett tanfolyamon, ingyenes előadásokon vagy fizikai közérzet javító szolgáltatáson vesz részt.

Az adatkezelés célja: tájékoztató elektronikus levél küldése a feliratkozók részére az Adatkezelő által szervezett tanfolyamokról, ingyenes előadásokról és egyéb programokról.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az adatokat az érintett törlési kérelmének beérkezéséig tartja nyílván. Az érintett az adatai törlését kérheti postai úton (4551 Nyíregyháza-Oros friss u. 9.) email-ban a tanitas@lelekepito.hu címen illetve a hírlevélben található leiratkozás linken. A postai és elektronikus levélben érkező kérelmeket a kézhez vételtől számított 5 napon belül köteles elvégezni az Adatkezelő. A leiratkozás linken érkező kérelmek azonnal végre hajtódnak a levelező rendszerben az adatkezelő beavatkozása nélkül.

 1. Felhasználói jogok

6.1. A tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatás kérni a kezelt személyes adatairól. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles megadni.

6.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása: Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

6.3. Az Érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen:  Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

6.4. Az Érintett panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu
 • Bíróság

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett – Honlap felületén történő értesítés – egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Nyíregyháza, 2018.06.03.

Share This